( blogplay / wł ) Rzecznik Prasowy Play, Marcin Gruszka poinformował na blogu o zmianie adresu korespondencyjnego dla pism, wysyłanych do Spółki przez klientów indywidualnych oraz klientów biznesowych. Adres dla klienta indywidualnego, to: P4 Sp. z o.o., skrytka pocztowa 41, 02-671 Warszawa. Adres dla klienta biznesowego, to: P4 Sp. z o.o., skrytka pocztowa 43, 02-671 Warszawa. Pomijając fakt, iż dla uniknięcia organizacyjnego zamieszania - oba segmenty powinny mieć zdefiniowany wspólny adres do korespondencji, warto dodać, iż ostatnio klienci monitują brak możliwości złożenia rezygnacji z umowy w punktach sprzedaży, będąc zmuszani do wysyłania korespondencji papierowej. Takie działania, zapewne nie wymuszane przez centralę operatora, ale za jej przyzwoleniem realizowane - stanowią naruszenie ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Przy okazji zmiany wizerunku, na razie - w sposób "wirtualny" - apelujemy do osób odpowiedzialnych za nadzór nad salonami, aby ukróciły proceder, o którym mowa, zaś klient, mógł w salonie załatwić wszystko, czego potrzebuje, to jest tak, jak to jest realizowane w salonach firmowych pozostałych operatorów

[ 11.05.2011 / 5847 ]

Powrót ...

@ c. http://www.gsm.biz.pl - 08 / 2008